Certifikace

 1. 01 Certifikát 01 Zobrazit
 2. 02 Certifikát 02 Zobrazit
 3. 03 Certifikát 03 Zobrazit
 4. 04 Certifikát 04 Zobrazit
 5. 05 Certifikát 05 Zobrazit
 6. 06 Certifikát 06 Zobrazit
 7. 07 Certifikát 07 Zobrazit
 8. 08 Certifikát 08 Zobrazit
 9. 09 Certifikát 09 Zobrazit
 10. 10 Certifikát 10 Zobrazit
 11. 11 Certifikát 11 Zobrazit
 12. 12 Certifikát 12 Zobrazit
 13. 13 Certifikát 13 Zobrazit
 14. 14 Certifikát 14 Zobrazit
 15. 15 Certifikát 15 Zobrazit
 16. 16 Certifikát 16 Zobrazit
 17. 17 Certifikát 17 Zobrazit
 18. 18 Certifikát 18 Zobrazit
 19. 19 Certifikát 19 Zobrazit
 20. 20 Certifikát 20 Zobrazit

Reference

Dalkia Česká republika, a.s.

Studie proveditelnosti a finanční realizovatelnost projektu Efektivní a šetrné hospodaření v Ostravě!!! Dotační poradenství týkající se projektového záměru Efektivní a šetrné hospodaření v Ostravě!!! v rámci programu EKO-ENERGIE Operačního programu podnikání a inovace. Dotační poradenství týkající se projektového záměru Úspora primární energie na Karvinsku v rámci programu EKO-ENERGIE Operačního programu podnikání a inovace. Energetický audit

eBRÁNA s.r.o.

Rámcová studie internetové strategie společnosti HS Flamingo s.r.o., definující základní koncepci internetových aktivit zejména internetového marketingu a provádějící šetření s cílem rozvinutí marketingových aktivit, zejména pomocí výkonnostního marketingu.

Inter Cars Česká republika s.r.o.

Technický a cenový audit v oblasti ICT, realizace výběrového řízení na dodavatele řešení.

Město Poděbrady

Administrace žádosti o podporu v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2012 – EFEKT. Příprava a podání žádosti, včetně zpracování odborných příloh. Zastupování zadavatele při jednání s orgány státní správy s cílem zkvalitnění a zrychlení procesu schvalování žádosti o dotaci, dotační servis až do okamžiku definitivního přiznání dotace včetně kompletní administrace výběrového řízení na dodavatele.

Moravskoslezský energetický klastr

Konzultační činnost a tvorba odborné studie projektu Energeticky nezávislý kraj.

Dalkia Mariánské lázně

Energetický audit Dotační poradenství týkající se projektového záměru Úspory primární energie v tepelném hospodářství Mariánské Lázně v rámci programu EKO-ENERGIE Operačního programu podnikání a inovace. Dotační poradenství týkající se projektového záměru Modernizace tepelného hospodářství v Mariánských Lázních v rámci programu EKO-ENERGIE Operačního programu podnikání a inovace.

Dalkia Kolín

Dotační poradenství týkající se projektového záměru Úsporné tepelné hospodářství v městě Vlašim v rámci programu EKO-ENERGIE Operačního programu podnikání a inovace. Dotační poradenství týkající se projektového záměru Modernizace sítě v Kolíně v rámci programu EKO-ENERGIE Operačního programu podnikání a inovace.

Jablonecká energetická a.s.

Manažerské poradenství – zajištění provozních aktivit společnosti, dotační poradenství týkající se projektového záměru revitalizace CZT, energetický management, služby projektového řízení a koordinace, realizace výběrového řízení.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Externí hodnocení projektů předkládaných s žádostí o dotaci v rámci programu EKO-ENERGIE Operačního programu podnikání a inovace.

Město Hronov

Důkladná prověrka objektů a budov v majetku Města Hronov s cílem identifikovat potenciál pro realizaci energetických úspor metodou EPC. Výběr poskytovatele energetických služeb se zaručeným výsledkem pro budovy a areály v majetku Města Hronov.

Město Písek

Důkladná prověrka budov a areálů mateřských a základních škol v majetku Města Písek s cílem identifikovat potenciál pro realizaci energetických úspor metodou EPC. Výběr poskytovatele energetických služeb se zaručeným výsledkem pro budovy a areály mateřských a základních škol v majetku Města Písek.

ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

Manažerské poradenství - Interim Management, spočívající ve výkonu funkce generálního ředitele dceřiné společnosti POLL, s.r.o.

OnSite Power s.r.o.

Podnikatelské poradenství týkající se přípravy na vstup strategického investora, vytipování, výběr, kontraktační jednání a podpis smlouvy.

HS FLamingo s.r.o.

Dotační poradenství týkající se projektového záměru revitalizace nevyužitého objektu pro rozvoj a inovaci podnikatelských aktivit v rámci Operačního programu ROP NUTS II Severovýchod. Dotační poradenství týkající se projektového záměru zavedení marketingových inovací metod prodeje a distribuce v rámci programu PORADENSTVÍ Operačního programu Podnikání a inovace. Dotační poradenství týkající se projektového záměru zefektivnění dodavatelsko-odběratelských vztahů v rámci programu ICT V PODNICÍCH Operačního programu Podnikání a inovace. Dotační poradenství týkající se projektového záměru vybudování školícího střediska v rámci programu ŠKOLICÍ STŘEDISKA Operačního programu Podnikání a inovace.

Verold Benešov

Dotační poradenství týkající se projektového záměru vytvoření projektové dokumentace pro projekt informačního systému pro správu lokalizačních jednotek v rámci programu PORADENSTVÍ Operačního programu Podnikání a inovace.

SECURITAS ČR

Technický a cenový audit v oblasti ICT, realizace výběrového řízení na dodavatele řešení.

Aliance

A.e.M.

Od 1.1.2012 jsme kolektivními členy Asociace energetických manažerů, nezávislého, nevládního a neziskového sdružení manažerů, kteří mají ve své pracovní náplni hospodárné získávání i využívání energie, její přeměny a distribuci. Hlavním posláním asociace je zajišťování informovanosti svých členů a energetické veřejnosti, předávání vzájemných zkušeností z průmyslového využití energie, aktivní účast při tvorbě legislativních norem a tvorbě energetické politiky České republiky, zasazování se o trvale udržitelné životní prostředí, organizace výuky a školení.

AEA

Od 1.1.2012 jsme kolektivními členy Asociace energetických auditorů. Cílem asociace je sdružování osob, jejichž odborným zájmem je provádění energetických auditů, udržování vysoké úrovně prováděných energetických auditů uplatňováním svého vlivu, vzděláváním a dalšími aktivitami a aktivní účast při vytváření legislativních podmínek pro činnost energetických auditorů.

MSEK

Mezi své členy nás 1.1.2012 přijal Moravskoslezský energetický klastr, občanské sdružení firem a institucí, které výrazným způsobem utvářejí stav a budoucnost energetiky Moravskoslezského kraje. Cílem klastru je spolupráce na energetické koncepci České republiky a podpora implementace legislativy EU do národní legislativy, podpora využívání obnovitelných zdrojů energie, propagace a výchova k energetickým úsporám a aktivní spolupráce při řešení problematiky využívání druhotných zdrojů energie v Moravskoslezském kraji k energetickým účelům.

APES

Dne 6.10.2011 jsme se stali řádnými členy APES - Asociace poskytovatelů energetických služeb, která sdružuje společnosti ESCO (Energy Service Companies), usilující o snižování konečné spotřeby energie v energetických hospodářstvích svých koncových klientů. Nejznámější k tomu používanou metodou je EPC (Energy Performance Contracting), kdy poskytovatel energetických služeb dodává na klíč komplexní službu, vč. zajištění financování úsporných opatření a garance maximálních úspor ve spotřebě energie.

Napište nám

Phone+420 226 201 522

Pavel Spilka
Tel.: +420 602 609 157
E-mail: pavel.spilka@loydgroup.cz
Linkedin: pavelspilka
Libor Prouza
Tel.: +420 602 609 154
E-mail: libor.prouza@loydgroup.cz
Linkedin: liborprouza